Imagine\TBWA

Tartu Milli sotsiaalmeedia 2.0

  • Tartu Mill
  • 2020: Influencer marketing (mõjutusturundus)

Pronksmuna 2020