2020 > Suhtekorraldus > Sotsiaal>vastutustundlik kommunikatsioon
20 / 8475
Raudtee-ettevõtete ohutuskampaania
Pealkiri:
Raudtee-ettevõtete ohutuskampaania
Toode:
Klient/Reklaamija:
Elron
Aasta:
2020
Kategooria:
Suhtekorraldus / Sotsiaal/vastutustundlik kommunikatsioon

Esitaja:
Optimist Public


PR specialist
Cäthly Oja
PR strategist
Mari-Liis Ahven
Description of the project
Kui 2018. aastal oli lastega seotud ohuolukordi vaid paar, siis 2019. I poolaasta jooksul olid lapsed jooksnud rongi ette 10 ja enam korda, lisaks täiskasvanute napid pääsemised, mis sekundi jooksul oleks võinud lõppeda laipadega. Tavapärased liikluskampaaniad polnud avaldanud soovitud mõju. Eesti raudtee-ettevõtted soovisid olukorda kiiresti muuta. Napilt pääsejateks olid järjest enam lapsed. Lõime raudtee-ettevõtete kampaania, mille fookuses olid šokeerivad parda-salvestused reaalsetest ülenappidest pääsemistest. Rõhutasime, et raudtee-ettevõtted teevad kõik, et luua turvalist liikluskeskkonda, kuid raudteeohutust tagavad kõik liikluses osalejad üheskoos. Kasvanud ohuolukorrad olid tingitud reeglite tahtlikust või lohakast rikkumisest: kiirustamisest, nutiseade näppimisest, jalgrattast, vales kohas olemisest jne, mida soovisime vähendada. Kampaania osaks oli saada meedia ja sotsiaalmeedia vastutustundliku sõnumi kandjateks. Fookuses olid reaalsed video-salvestised, mida jagasime nii meedias kui sotsiaalmeedias, mida võimendasime klassikalise PRiga. Tulemused: - PR kampaania kestis 3 päeva ning sõnum levis kokku viraalselt üle nädala. - Kampaania PR eelarve oli 3700 eurot - Üle 50 meediakajastuse: kõik Eesti TV kanalid: uudisted ja prime-time TV saated, Eesti Ekspress, kõik päevalehed ja online-meedia kanalid nii üleriiklikult kui regionaalselt. - Meediakajastuste kaudu jõudsime ca 3,179,900 meediatarbijani üle Eesti. - Sotsiaalmeedias jõudsime ca 90 000 inimeseni null reklaamirahaga - Kampaaniajärgselt on ohuolukordade arv oluliselt vähenenud: lastega seotud nappe pääsemisi on olnud 70% vähem. - Kampaania järgselt on Elronit kutsutud raudtee-lähedal asuvatesse koolidesse esinema. “Rongijuhi pooltunnil” kommenteerib videosid ja vastab küsimustele vastab rongijuht. - Kampaaniale järgnes Operation LifeSaver Estonia raudteeohutuskampaania, mis aitas sõnumite mõjumisele veelgi kaasa.
Short summary of the project
Raudtee-ettevõtted olid silmisti olukorraga, kus iganädalaselt tekitasid inimesed raudteel eluohtlikke olukordi ja surmast pääsemine oli ülinapp. Lõime PR-kampaania, avaldades reaalsetest olukordadest videod, mis muidu avalikkuseni ei jõua ning liiklejaid mõjutaksid. Sõnumeid kajastas jõuliselt meedia ning need levisid sotsiaalmeedias viraalselt. Kampaania järgselt on napikate arv vähenenud ca 70%