2020 > Suhtekorraldus > Korporatiivkommunikatsioon
20 / 8475
Tuumaenergia – tõsiseltvõetav alternatiiv põlevkivile
[1] [2] [3]
Pealkiri:
Tuumaenergia – tõsiseltvõetav alternatiiv põlevkivile
Toode:
Klient/Reklaamija:
Fermi Energia
Aasta:
2020
Kategooria:
Suhtekorraldus / Korporatiivkommunikatsioon

Esitaja:
META ADVISORY


Project lead
Jonatan Karjus
Description of the project
Fermi Energia (FE) on väike start-up, mille eesmärgid on suured: varustada Eesti iga ilmaga ja ööpäevaringselt süsinikneutraalse tuumaenergiaga. Hirmud on ajaloolise taaga tõttu suured, mistõttu saab selline projekt õnnestuda vaid ühiskonna heakskiidul. Kampaania „Uue põlvkonna tuumaenergia Eestile“ eesmärgiks oli läbipaistvalt ja arusaadavalt selgitada avalikkusele ja otsustajatele, millist tuumaenergiat Fermi Energia tahab arendada, miks see vajalik on ja kuidas seda plaanitakse teha. Eesmärgi täitmiseks valmistasime 2019 septembris ette kommunikatsiooniplaani, mille kulminatsioon oli planeeritud 2020 jaanuari, kui toimus rahvusvaheline konverents, kus esitlesime väikemoodulreaktori teostatavusanalüüsi. Strateegilises plaanis kaardistasime esmalt võimalikud huvigrupid, riskid ja võimalused. Rajasime põhilisele sõnumile „Uue põlvkonna väike tuumajaam tagab Eestile puhta energia iga ilmaga ja parima hinnaga“ tegevusplaani, mida kaasajastasime ja muutsime vastavalt oludele. Leppisime kokku, et oleme läbipaistvad ja ausad, töötame teljel alt-üles. Ühtlasi kirjeldasime selged põhimõtted NIMBYga tegelemisel, mistõttu tehti väga tõsist tööd põllul sh rahvakoosolekutel jt avalikel üritustel. Kaasasime ja olime pidevas otsesuhtluses võimalike huvigruppidega. Samuti kultiveerisime projekti julgeolekumõõtme rolli, näidates tihedat koostööd USA partneritega. Lisaks Eesti meediale olime väga selge fookusega kohal vene keelses meediaruumis ja välismeedias, mis tipnes arvukate artiklitega sh Bloombergis. Kokku ilmus üle saja meediakajastuse, mille eesmärgiks oli uue põlvkonna tuumaenergia ja FE tegevuse tutvustamine. Mh tähendas see kümneid sisukaid lehelugusid, pea 1,5h TV-eetrit, kordades rohkem raadiot ja veebisisu. Täiendavalt haldasime ja ehitasime üles Fermi Energia korporatiivkanalid. Kampaania jooksul tõusis toetus tuumaenergia kasutuselevõtule Eestis 7%. Alanud on sisuline debatt, kas tuumaenergia võiks olla alternatiiv põlevkivielektrile.
Short summary of the project
Kuidas varustada tulevikus Eesti elektriga? Tuulikutest ja päikesepaneelidest ei piisa. Fermi Energia pakkus välja julge idee ehitada uue põlvkonna väike moodulreaktor, mis tagab süsinikneutraalse tootmisvõimsuse iga ilmaga ja soodsa hinnaga. Läbimõeldud kommunikatsiooni toel on avalikkuses tõusnud toetus tuumaenergiale 7% võrra ja laotud tugev vundament projekti jätkumiseks.